payday loans

Wstęp do psychoterapii grupowej

Dydaktyka - artykuły specjalistyczne Zostaw komentarz

Jak wygląda psychoterapia grupowa?

Grupy psychoterapeutyczne zazwyczaj występują w dwóch różnych formach – grupy otwarte i grupy zamknięte. Zamknięte to te, których czas trwania jest z góry określony, a lista uczestników stała i niezmienna przez cały czas trwania terapii. Terapeuta też się nie zmienia. Z kolei do grup otwartych można dołączać nowych uczestników, gdy poprzedni zakończą pracę terapeutyczną. Część psychologów uważa, że praca w zamkniętych grupach jest bardziej intensywna i przeżycia uczestników są głębsze, z kolei w grupach otwartych zaletą jest to, iż czas trwania psychoterapii można indywidualnej dopasować do każdego z członków grupy. Wyróżnia się jeszcze grupy maratonowe i treningowe, których przebieg jest zupełnie rożny od opisanych powyżej form. Grupa maratonowa spotyka się jednorazowo, jednakże czas jej trwania wynosi 24 lub 48 godzin, gdzie członkowie grupy przebywają ze sobą nieustannie. Rozwój grupy jest bardzo szybki, z powodu braku możliwości izolacji od innych. Jednakże badania dotyczące tej metody pracy, wskazują, że wypracowane efekty mogą być krótkotrwałe. Z kolei grupa treningowa ma na celu przede wszystkim rozwój umiejętności personalnych i poszerzanie własnej świadomości. Nie jest to jednak forma psychoterapii - trening jest przede wszystkim nastawiony na poszerzanie bieżących doświadczeń życiowych, jest przede wszystkim przeznaczony dla osób niezaburzonych.


Jaka powinna być liczba uczestników?

Wskazuje się, że odpowiednia liczba uczestników powinna wynosić od 6 do 12 osób. Poniżej tej liczby zachodzi zbyt mała interakcji między członkami, z kolei jej przekroczenie może powodować powstanie podgrup i tym samym zbytnią dominacje aktywnych osób i wycofanie się niektórych.


Ile trwa spotkanie grupowe?

Uważa się, że spotkanie nie powinno być krótsze niż 40-60 minut (zwykle jest to 1,5 do 2 godzin). W zależności od celu grupowego terapia może być krótkoterminowa i trwać łącznie około 60 godzin zajęć. Średni czas grup zamkniętych to 80 do 100 godzin. Co warte podkreślenia, badania pokazują, ze wydłużenie czasu trwania psychoterapii wcale nie prowadzi do proporcjonalnego wzrostu jej skuteczności. Spotkania odbywają się 1-2 w tygodniu. Zazwyczaj nie organizuje się częstszych spotkań, gdyż jest to bardzo trudne z poleczeniem terapii z innymi obowiązkami uczestników.


Jak wygląda przygotowanie pacjenta do udziału w spotkaniu grupowym?

Badania pokazują, że odpowiednie przygotowanie pacjenta przed udziałem w psychoterapii grupowej ma istotny wpływ na pracę w grupie. Przede wszystkim terapeuta powinien dostarczyć informacji i wyjaśnić jak działa terapia grupowa. Jest to też dobry moment, na powstanie przymierza terapeutycznego między pacjentem a terapeutą. Uprzedza się przyszłego członka grupy o tym, że w czasie terapii mogą się pojawić dla niego trudne emocje, złość na prowadzącego, a także chęć rezygnacji z dalszych spotkań. Takie spotkanie przygotowawcze daje też wsparcie dla pacjenta, rozwiewa jego obawy i często nierzeczywiste przypuszczenia. Prowadzący może zalecić przeczytanie jakiejś literatury, broszurki lub pokazać pacjentowi nagrania z autentycznych sesji terapeutycznych w celu zapoznania go z tą formą terapii. Czasami zaprasza się taką osobę do bycia obserwatorem w istniejącej i działającej już grupie.


Jak wygląda kontrakt zawierany między terapeutą i członkami grupy?

Przede wszystkim w takim kontrakcie być zawarty z każdą z osób indywidualnie oraz z całą grupą. Każdy z pacjentów powinien zaakceptować czas i miejsce spotkania oraz regularność uczestnictwa. Na pierwszym spotkaniu dyskutuje się również o celach grupy oraz uzasadnienie terapii grupowej. Ważne jest też zawarcie w kontrakcie reguły dotyczącej zachowania tajemnicy i poufności tego, co dzieje się podczas spotkań. Wielu terapeutów może też wprowadzać regułę dotyczącą nieutrzymywania kontaktów poza sesjami.

Autorzy: Eliza Wojciechowska, Karina Cebulak

Bibliografia: Tryjarska B. (2006) Organizacja psychoterapii grupowej [w:] Grzesiuk L. (2006) Psychoterapia Praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Komentowanie zabronione.

Alter-Ego - Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii by pK.
RSS wpisów RSS komentarzy Zaloguj