payday loans

Modele ludzkiej seksualności wg. Bancrofta i Seligmana

Dydaktyka - artykuły specjalistyczne Zostaw komentarz

Model podwójnej kontroli Bancrofta

Seksualność to aspekt kondycji każdego człowieka, przejawiający się w postaci pożądania lub pragnienia oraz towarzyszących mu fizjologicznie zdeterminowanych odpowiedzi w postaci zachowań prowadzących do orgazmu lub przynajmniej do przyjemnego podniecenia uprawianych przez parę ludzi lub nierzadko w pojedynkę.

O seksualności człowieka decyduje równowaga miedzy dwoma układami w mózgu: układem pobudzenia seksualnego (aktywacji seksualnej) mierzonym na Skali Ekscytacji Seksualnej SES oraz  układem hamowania seksualnego mierzony na skali SIS.

Model ten zakłada następujące warunki:

· seksualność człowieka ma podstawy neurobiologiczne (geny, hormony, stan układu nerwowego itd.), ale ostateczny jej kształt nadaje para (cechy intrapsychiczne), ich interakcja oraz kontekst kulturowy

· oba układy (aktywacji i hamowania) są adaptacyjne

· problemy biorą się z nierównowagi między tymi dwoma procesami

Model warstwowy Seligmana

Seksualność człowieka jest złożoną strukturą zawierającą wiele elementów, elementy te powstają kolejno na sobie -  stąd model warstwowy. Zawiera 5 warstw, każda warstwa ma przyczyny biologiczne i psychospołeczne:

a) tożsamość seksualna – najwcześniejsza, najbardziej zależna od biologii, jest to poczucie przynależności do określonej płci (żeńskiej lub męskiej), poczucie zgodności z budową anatomiczną

b) orientacja seksualna – kolejna warstwa, bardziej zależna od biologii niż cech psychospołecznych, definiowana jako ukierunkowanie popędu ku określonej płci (osoby, a nie obiektu), kształtuje się w różnych okresach życia, od wpływów hormonalnych, genetycznych

c)preferencje seksualne - specyficzny związek między bodźcem a reakcją, pojawienie się bodźca lub czynności (sposób działania wobec tego bodźca), który skutkuje optymalnym cyklem reakcji seksualnej człowieka; powstają dopiero w oparciu o wcześniejsze warstwy;

d)rola płciowa - kluczowa w okresie dojrzewania; społeczna manifestacja poczucia przynależności

e)realizacja seksualna – konkretne zachowania seksualne, warstwa najbardziej zależna od czynników psychospołecznych.

Autorzy: Cebulak Karina, Wojciechowska Eliza

Bibliografia:

Bancroft J. (2011) Seksualność człowieka, Wrocław: Edra Urban&Partner

Beisert M. (2004) Seksualność człowieka w cyklu życia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Komentowanie zabronione.

Alter-Ego - Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii by pK.
RSS wpisów RSS komentarzy Zaloguj