mamaa2mgr Aneta Sokołowska - psycholog kliniczny, psychoterapeuta, specjalista seksuologii klinicznej

Absolwentka psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej  w Warszawie oraz Menedżerskich Studiów  Magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim, absolwentka Studium Terapii Rodzin w Warszawie. Licencjonowany trener  Odysei Umysłu oraz Treningu Zastępowania Agresji.

 • Ukończyła liczne kursy i szkolenia (między innymi kurs samokontroli umysłu Metodą Silvy, “Nowoczesne techniki uczenia się”, Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym”), bierze udział w konferencjach naukowych, co pozwala jej nieustannie dbać o rozwój, podążać za nowościami i doskonalić umiejętności.
 • Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii osób dorosłych, małżeństw, dzieci i młodzieży. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego psychoterapeuty - superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, co daje gwarancje profesjonalnej i efektywnej terapii. Udziela również porad wychowawczych, prowadzi diagnozę i terapię dzieci. Zajmuje się psychoedukacją, organizacją szkoleń i warsztatów rozwoju osobistego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Współpracuje z różnymi instytucjami, gdzie zajmuje się problemami dzieci, młodzieży i ich rodzin. Jest w trakcie procesu certyfikacyjnego na seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

>>>Kontakt<<<

——————————————————————————————————————

mgr Karina Sokołowska - psycholog kliniczny, doktorantka Polskiej Akademii Nauk, specjalistka seksuologii klinicznej

Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Podyplomowego w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego oraz Laboratorium Kompetencji Zawodowych UAM. Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich na Polskiej Akademii Nauk, gdzie zajmuje się seksualnością człowieka. Jej zainteresowania naukowe obejmują seksuologię, psychologię płci, związki intymne, satysfakcję życiową, psychologię osób LGBT oraz stereotypy społeczne.

Zdobywa prestiżowe nagrody naukowe (dwukrotna laureatka Stypendium Rektora UAM za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie psychologii; laureatka konkursu na najlepszy projekt badawczy z dziedziny psychologii Dyrektora Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk). Występuje na międzynarodowych konferencjach naukowych, gdzie przedstawia wyniki badań własnych:

- 2017 - 2nd International Conference “Sexual Rehabilitation 2017. Sexuality without barriers and prejudices” Warsaw, Poland;

- 2018 - Annual Conference of the European Network on Gender and Violence (ENGV), Bristol, England;

Specjalizuje się w terapii online za pomocą Skype oraz Messengera, co jest doskonałym rozwiązaniem dla osób przebywających czasowo lub stale poza Włocławkiem oraz tych, którzy z powodu pracy czy sytuacji rodzinnej nie są w stanie osobiście pojawiać się w gabinecie psychologa.

Osobiście przyjmuje w gabinecie na warszawskim Ursynowie.

Tel: +48663311182    Email: karina.sokolowska@op.pl

—————————————————————————————————-

magdgodlewskamgr Magdalena Godlewska - psycholog kliniczny, psychoterapeuta, mediator.

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kończy czteroletnie Studium Terapii Rodzin w Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego psychoterapeuty - superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Ukończyła szkolenie z mediacji w Polskim Centrum Mediacji, Diagnoza dziecka przez baśń”, “Kurs Arterapii w pracy z młodzieżą”. Specjalizuje się w kompleksowej diagnozie psychologicznej, psychoterapii rodzinnej.

Dziecko przechodzi przez rozwód - rozmowa z psychologiem Magdaleną Godlewską

>>>Kontakt<<

——————————————————————————————————————

mgr Grażyna Cudna - pedagog, socjoterapeuta, terapeuta

 • Absolwentka Wydziału Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.    Mając na uwadze poszerzanie swojej wiedzy oraz kształcenie umiejętności pracy z człowiekiem potrzebującym pomocy ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej, studia podyplomowe “Socjoterapia dzieci i młodzieży”, “Terapię indywidualną z osobami uzależnionymi”( odbyłam również staż w Ośrodku Terapii Odwykowej Uzależnień i Wojewódzkiej Poradni Leczenia Odwykowego w Toruniu). Aktualnie w trakcie szkolenia ” Terapia poznawczo-behawioralna” które daje możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie wszechstronnej pomocy terapeutycznej.
 • Nieustannie doskonali swoje umiejętności biorąc udział  w licznych szkoleniach dotyczących min: samookaleczeń, zachowań samobójczych, wykorzystywania seksualnego, zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, inteligencji emocjonalnej, ustawień rodzinnych B. Hellingera, dialogu w małżeństwie i rodzinie, nadpobudliwości psychoruchowej. Chcąc poszerzać kompetencje w zakresie psychologicznego wsparcia grupowego ukończyła:” II Elementarz”,” Nasze spotkania”,” Model wychowania bez porażek T. Gordona”, “Trening pewności siebie”,” Problematyka HIV/AIDS”.
 • Udziela wsparcia w sytuacjach kryzysowych, prowadzi terapię indywidualną, terapię rodziny, zajęcia grupowe z zakresu rozwoju osobistego, wzmacniania pewności siebie oraz poprawy ogólnego funkcjonowania w różnych sytuacjach życiowych.
 • Proponuje: konsultacje indywidualne, terapię rodziny, trening umiejętności wychowawczych, wsparcie w sytuacjach kryzysowych, pomoc w przezwyciężaniu trudności życiowych, wzmacnianie rozwoju społeczno-emocjonalnego.

Kontakt tel: 509 724 595

——————————————————————————————————————

mgr Marek Nowakowski - terapeuta uzależnień, słuchacz Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii organizowanej przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej i Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie.


 • Absolwent wydziału humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. W IPZ ukończył: Studium Psychologii Społecznej, Studium Terapii Uzależnień,  uczestniczył także w stażu w Ośrodku Terapii w Sandomierzu, odbył kilkumiesięczną superwizję pod kierunkiem znanego psychoterapeuty i superwizora PTP. Uczestniczył w różnych szkoleniach i kursach, których celem było podniesienie umiejętności pomocy człowiekowi w rozwiązaniu jego różnych problemów psychologicznych. Uczestniczył w szkoleniu w Instytucie Psychodynamicznym w Bydgoszczy przygotowującym do uzyskania kwalifikacji: trenera warsztatu umiejętności społecznych. Brał udział w warsztatach przygotowujących terapeutów i trenerów pracujących w oparciu o metodę TSR (terapia skoncentrowana na rozwiązaniach).
 • Obecnie jest słuchaczem studiów podyplomowych Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii organizowanej przez Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej i  Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie.
 • Od 15-stu lat pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą, którzy wymagają pomocy psychologicznej i terapeutycznej. Obecnie pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego psychoterapeuty, superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, co sprawia, że terapia prowadzona przeze niego powinna być profesjonalna.

Specjalizuje się w psychoterapii:

 • osób dorosłych i młodzieży uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków;
 • osób współuzależnionych
 • DDA ( Dorosłych Dzieci Alkoholików)
 • innych problemów psychologicznych (nerwice, zaburzenia afektywne, stres pourazowy,problemy małżeńskie, partnerskie)
 • Poza tym zajmuję się psychoedukacją zdrowego stylu życia, organizacją szkoleń w zakresie rozwoju osobistego (asertywność, komunikacja, duchowość).

Jego zainteresowania to: turystyka wysokogórska, turystyka motocyklowa, zdrowy styl życia, psychoterapia i psychofilozofia religii.

Kontakt tel. 693 386 512